Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.

Ngā āhuatanga ka akona mai ki a tātou e te ao Māori, mō te ao pakihi o āpōpō

By Ben Walker, Lecturer (Management), Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
Erin Roxburgh-Makea, PhD Student, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
Jesse Pirini, Senior Lecturer in Management, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
Stephen Cummings, Professor of Strategy and Innovation, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
Share this article
Ki te tini o ngā umanga Māori, he whānui kē atu ngā hua ka whāia tēnā i ngā putanga ahumoni anake. He rautaki reanga-maha ō rātou, he whakanoho rātou i te painga mō te katoa hei ahunga mō te ihu o te waka. He akoranga i konei mō ētahi atu umanga.


Read complete article

© The Conversation -


Follow us on ...
Facebook Twitter